Hem

Affärsidé:

Vi erbjuder heltäckande byggtjänster inom såväl service- som entreprenadprojekt för professionella beställare. Vårt mål är att leverera det överenskomna projektet genom att vara nytänkande, engagerade, kund- och personalorienterade. Vi är en byggentreprenör som kan och vill genomföra projekt där vår kompetens och erfarenhet gör skillnad på en regional marknad.

  

Fasad- och skyddsåtgärder
Herrhagen


Underhåll och brandförstärkande åtgärder av fasad på flerbostadshus i Herrhagen.

Renovering av balkonger samt nya uteplatser på markplan.

Kund: Kopparstaden

Det första huset beräknas färdigt under maj månad 2020.


Tak- och fasadrenovering Stånggatan


Byte av tak och fasader samt tilläggsisolering på flerbostadshus på Stånggatan i Borlänge. Kund: AB Stora Tunabyggen 

Nybyggnad Säterdalen


Nybyggnad av stall, förråd och skärmtak vid fäboden Säterdalen åt Säters kommun.